Online Personal Branding Cursus - Tilly Kesting

Tilly Kesting

 

 

 

 

 

 

Altijd een feest om te mogen doen wat je leuk vind met mensen die je uitdagen je beste zelf te zijn. En laat dat nou net zijn wat BrandedU voor mij betekent. Van binnen naar buiten uitstralen wat jij belangrijk vindt en wilt bijdragen. Dat beantwoord niet altijd aan dat wat de ander van je verwacht(te)… Of toch wel?!

Even terug in de tijd om je mee te nemen naar vandaag. Zoals velen van jullie weten, bevind ik me binnen een zakelijke context al bijna 9 jaar binnen het domein Diversiteit en Inclusie. Vanuit een persoonlijke drijfveer, probeer ik de wereld iedere dag een beetje inclusiever te maken in alles wat ik doe. Daarom treed ik de ander graag open en vriendelijk tegemoet. Dat is belangrijk voor me. Het is voor mij een uiting van respect. Echter lijken anderen mijn vriendelijkheid nogal eens te verwarren met – of te zien als – zwakte. Je kan denken dat ik een probleem heb qua Personal Branding, omdat de ander mijn gedrag anders interpreteert dan bedoeld. Maar…

Wat mij de laatste maanden/het laatste jaar overkomt, is het volgende: er vind een “natuurlijke” selectie plaats. Regelmatig blijken mensen die mijn vriendelijkheid eerder verwarde met zwakte daarop terug te komen. Met de tijd begrijpen ze dat het bij mij hoort. Dat het een bewuste keuze is. Dat het mijn kracht is. Ik merk het doordat juist deze mensen anderen naar mij doorverwijzen en mij daarbij omschrijven als toegankelijk. Een heel ander woord voor hetzelfde gedrag. Misschien zelfs wel een mooier woord dan vriendelijk. Krachtiger.

Begrijp me goed, soms irriteert het me wanneer het me “overkomt”. Alleen weet ik dat dit is wie ik ben, wil zijn en wil blijven. Mijn personal branding statement luidt dan ook: Ik wil vrouwen en kinderen in staat stellen hun ambities te (h)erkennen en realiseren, door henzelf en hun omgeving inzicht te geven in onderliggende processen die dat mogelijk in de weg staan. Door hen te faciliteren/te begeleiden, creëer ik een veilige speelruimte waarbinnen er geleerd wordt. Ik maak hierbij gebruik van mijn toegankelijkheid, empathie, creativiteit, kennis en ervaring.

Zie je dat ik het woord ‘toegankelijkheid’ scheef gedrukt heb? Het is namelijk zojuist toegevoegd. Ook ik leer iedere dag. Juist van mensen met een andere mening, een ander kader van denken. Dat is toch precies waar het bij inclusie over gaat? De wijsheid van andersdenkenden gebruiken om de collectieve wijsheid te vergroten?

Natuurlijk heb ik het voorrecht om veel samen te werken met Nancy Poleon. Zij heeft mij geleerd wat Personal Branding precies inhoud. Vanuit mijn kennis en ervaring als iemand die regelmatig met sterke merken in aanraking komt, weet ik wat het voor je carrière kan betekenen. Maar om het zelf te zijn, dat is andere koek. Het vraagt bewustzijn, reflectie en inspanning.

Ik gun het iedere vrouw om zichzelf vanuit haar eigen waarden en kunde te profileren en daardoor te groeien in de richting die zij zelf kiest. In tegenstelling tot wat je vaak ziet: ingezet te worden op het plan van een ander. Zoals een betaald voetbal directeur ooit zei: “Wie zijn eigen toekomst niet bepaald, krijgt ‘m toegewezen.” Dat is pas irritant! Veel irritanter dan mensen die je gedragskeuze anders interpreteren. 😉

– Tilly Kesting