Privacy Statement

BrandedU respecteert jouw privacy en verklaart jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BrandedU zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Neem voor vragen contact op via de hieronder vermelde contactgegevens.

Contactgegevens:
www.brandedu.nl
Tobias Asserlaan
150 1111 MG Diemen
+31 6 42455884

Gegevens die wij verzamelen
In het kader van onze dienstverlening legt BrandedU gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, jij je abonneert op onze nieuwsbrief, een van onze evenementen bezoekt, een cursus bij ons volgt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, jouw interesse opgeeft of op een andere wijze contact hebt met BrandedU. In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

Voor de inschrijving voor de nieuwsbrief vragen wij jouw naam en e-mailadres te verstrekken, zodat wij jou periodiek onze nieuwsbrief en vergelijkbare informatie kunnen toesturen. Je kunt altijd gebruik maken van de uitschrijf-mogelijkheid onderaan in de nieuwsbrief wanneer je deze informatie niet langer wenst te ontvangen. Daarnaast houden wij algemene gegevens bij over de datum van inschrijven voor de nieuwsbrief.

Bij het opgeven van een cursus, event of (interactieve) dienst van BrandedU vragen wij jouw naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens.

Ook verzamelen we algemene gegevens van bezoekers van onze website zoals het IP-adres van jouw computer, dit doen we om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

Daarnaast verzamelen wij via onze website of sociale media account vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, reactie bij een blog et cetera).

Gebruik van de gegevens
BrandedU verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Zo zal BrandedU jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van de nieuwsbrief wanneer jij je daarvoor hebt aangemeld. Jouw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst met abonnees. Dit bestand voor de nieuwsbrief wordt niet verstrekt aan derden.

Wanneer je gebruik hebt gemaakt van ons contactformulier, zullen wij jouw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met jou op te nemen en vragen te beantwoorden.

Bij het opgeven van een cursus, dienst of event, zullen wij jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het registreren van jouw inschrijving. Wanneer jouw inschrijving is bevestigd, zullen wij de gegevens gebruiken om de inschrijving te finaliseren, contact met jou op te nemen, vragen te beantwoorden of documenten beschikbaar te stellen.

De algemene bezoekgegevens van de website worden gebruikt om jou de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij op een privacy vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren.

Bewaartermijn van de gegevens
BrandedU bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Wanneer je jouw persoonsgegevens hebt verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden jouw persoonsgegevens bewaard voor zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Bij uitschrijving van de nieuwsbrief worden jouw gegevens direct vernietigd.

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een event, cursus of (interactieve) dienst van BrandedU, worden jouw gegevens bewaard zolang zij nodig zijn voor het verlenen van onze diensten. Na afloop of voltooiing van het event, cursus of dienst, worden jouw gegevens na twee jaar vernietigd.

Wanneer jouw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen, zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de dienst. Na afloop van deze dienst zullen wij jouw gegevens na een jaar vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
BrandedU verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BrandedU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
BrandedU maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. De mogelijkheid bestaat bij sommige webbrowsers het gebruik van cookies uit te schakelen.

Google Analytics
Op de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website van BrandedU gebruiken.

Google Adwords
Onze website maakt ook gebruik van Google Adwords voor het bijhouden van conversies. Deze cookies worden alleen op jouw browser geplaatst wanneer je op een advertentie klikt die wordt weergegeven op Google.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s of sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, te raadplegen. Deze buttons werken door middel van stukjes codes die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Met deze codes worden cookies geplaatst. BrandedU heeft daar geen invloed op. Wij adviseren je om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen en te lezen wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BrandedU en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brandedu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart en erbij te zetten dat het om een kopie gaat. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het beveiligen van persoonsgegevens
BrandedU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie.

Wijziging privacy statement
BrandedU kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.