Lauryn Hill

“Ready or not, here I come, you can’t hide”

Ready or not

Remember Lauryn Hill?

Girlllll, she broke barriers for female artists. She was the first to mix hip-hop with R&B and made her debut album “The miseducation of Lauryn Hill” sell more than Madonna’s.
For 20 years she was the only female hip-hop artist with a number one song (Cardi B broke her record last year with Bodak Yellow). “Miseducation” was the first hip-hop album to win a Grammy for ‘Album of the Year.’ The album had such a big impact that most of its sales records were only broken when Adele released her album titled ‘21’ in 2012.

Pretty impressive right?

The reason I am talking about her is that this year is the 20-year anniversary of that album.

Her music meant so much to me. I used to look up to her in so many ways. So, what can we learn from her when it comes to career lessons?

1. She is bold
Her music and lyrics were innovative, and she pioneered because of her socially-conscious dialogue in music. Her music helped propel hip-hop into the mainstream and international phenomenon that it’s become today.
You have to be bold. There is no way that you can build a career without taking chances and trying new stuff. The boldness will lead to trial and error and this will lead you to new places, people and ideas. I am not saying it is easy to be bold but if you make it part of your mindset then you can constantly remind yourself that being bold is going to help you move forward.

2. She is a survivor
In 2013 she spent a few months in jail for tax evasion but now she is touring the world once again. Her show in Amsterdam will be in December.
Whatever happens always remember the famous words: this too shall pass. You will just have to focus on where you want to go instead of thinking of what you don’t want.

3. She is tough but sweet
My Panterei-coach always tells me that my strength lies in my sweetness and kindness. I used to think differently. But now I have gotten to appreciate that I am all of these things and I can use all of them when needed to make steps in my career.

4. She has influenced and inspired others
From Amy Winehouse, who used to play her songs at her concerts, to Nicky Minaj to Drake’s latest ‘Nice for what’ where he sampled her song ‘Ex-Factor’.

5. It’s ok to go solo
She left the Fugees at the height of their success. The title of this newsletter ‘Ready or Not’ is actually from one of my favorite Fugees-songs. I lived in the UK when that track was released, and it went to number one there.
I was studying business at the time and for me she represented the kind of independent woman I wanted to become. And when she left the band to go solo I taught she was just fearless. But the lesson I learned from it in the end is that it was part of her growth. Change is good when it leads to growth. Sometimes you need to discover things on your own to grow in your own way.

Talking about growth, I am obsessed with it and read an article about the famous French psychologist who invented the first practical IQ test: Alfred Binet.
He was asked to devise the test as to identify students who needed educational assistance. So, it wasn’t meant to be used as a measure of intelligence but as a way to determine how far we can go and grow our knowledge.

Growth ladies. That is what it’s about. I wonder how much Lauryn Hill has grown over the last 20 years and what personal lessons she would give us if we had a one-on-one conversation with her.

So, if you are ready for your own growth, register here for my free personal branding class on the 23rd of September or sign up here to receive the free ‘Harder, Faster, Better, Stronger’ online course. Don’t tell me I never give you anything ;-). GRAB IT!

XOXO,

Nancy

Lauryn Hill

“Ready or not, here I come, you can’t hide”

Ready or not

Ken je Lauryn Hill nog?

Girlllll, zij heeft alle barrières voor vrouwelijke artiesten doorbroken. Ze was de eerste die hiphop met R&B mixte, wat ervoor zorgde dat haar debuutalbum “The miseducation of Lauryn Hill” meer verkocht dan die van Madonna.
De afgelopen 20 jaar was ze de enige vrouwelijk hiphop-artiest met een nummer-1 lied (Cardi B heeft afgelopen jaar pas dit record verbroken met ‘Bodak Yellow’). “Miseducation” was het eerste hiphop-album dat een Grammy won voor ‘Album van het Jaar.’ Het album had zo’n grote impact dat de meeste verkooprecords pas verbroken werden toen Adele in 2012 haar album ‘21’ uitbracht.

Dat is behoorlijk indrukwekkend, niet waar?

De reden dat ik vandaag over haar praat is dat het dit jaar 20 jaar geleden is dat het album uitkwam.

Haar muziek betekende zoveel voor me. Ik keek op zoveel verschillende manieren naar haar op. Dus, wat kunnen we van haar leren als het aankomt op carrière maken?

1. Ze is gedurfd
Haar muziek en teksten waren innovatief, en ze was een pionier omdat haar muziek uitstraalde dat ze enorm sociaal-bewust was. Haar muziek hielp hiphop meer mainstream te worden en kreeg daardoor een boost naar het internationale fenomeen dat het tegenwoordig is.
Je moet onbevreesd zijn. Het is gewoonweg niet mogelijk om een carrière te bouwen zonder risico’s te nemen of nieuwe dingen te proberen. Gedurfdheid zal zorgen dat je soms valt en weer moet opstaan, en dit zal je nieuwe dingen brengen, nieuwe mensen en ideeën.
Ik zeg niet dat het makkelijk is om onbevreesd te zijn, maar als je het een onderdeel maakt van je mindset dan kan je jezelf er continue aan herinneringen dat jouw gedurfdheid je verder gaat brengen in het leven.

2. Ze kan veel doorstaan
In 2013 bracht ze een paar maanden door in de gevangenis, ze zat vast voor belastingontduiking, maar tegenwoordig tourt ze weer gewoon over de hele wereld. In december treedt ze op in Amsterdam.
Wat er ook gebeurt, houd deze wijze woorden altijd in gedachten: This too shall pass. Je moet je focussen op waar je naartoe wilt, in plaats van te denken aan wat je niet wilt.

3. Ze is een harde, maar ook lief
Mijn Panterei-coach vertelt me altijd dat mijn kracht ligt in mijn liefheid en vriendelijkheid. Ik dacht daar altijd heel anders over! Maar tegenwoordig kan ik het veel meer op waarde stellen dat ik al dit inderdaad ben, en dat ik dit allemaal kan gebruiken om stappen te maken in mijn carrière.

4. Ze heeft anderen beïnvloed en geïnspireerd
Van Amy Winehouse, die haar liedjes speelde op concerten, tot Nicky Minaj, tot het nummer ‘Nice for what’ van Drake, waarin hij haar liedje ‘Ex-Factor’ gebruikte.

5. Het is oké om alleen verder te gaan
Ze verliet The Fugees op hun hoogtepunt. De titel van deze nieuwsbrief, ‘Ready or Not,’ is zelfs één van mijn lievelingsnummers van The Fugees. Ik woonde in Engelad toen dit nummer uit werd gebracht en het ging recht naar nummer 1.
Ik studeerde daar op dat moment, en het nummer vertolkte voor mij het soort onafhankelijke vrouw die ik wilde worden. Toen ze band verliet om solo verder te gaan vond ik dat ze ze dapper was. Maar de les die ik eruit trok is dat dit gewoon onderdeel was van haar persoonlijke groei. Verandering kan heel goed zijn, als het leidt tot groei. Soms moet je in je eentje nieuwe dingen ontdekken om verder te kunnen gaan op jouw eigen manier.

Nu we het toch over groei hebben, ik ben daar geobsedeerd mee, en ik las een artikel over de beroemde Franse psycholoog die de eerste IQ-test uitvond: Alfred Binet.
Hij werd gevraagd om de test te ontwikkelen zodat studenten die extra hulp nodig hadden in het onderwijs makkelijker gevonden konden worden. Het was dus origineel helemaal niet bedoeld als een manier om intelligentie te meten, maar om uit te vinden hoe ver we kunnen gaan en onze kennis kunnen vergroten.

Groei, ladies. Daar draait het allemaal om. Ik vraag me af hoeveel Lauryn Hill is gegroeid de afgelopen 20 jaar, en welke persoonlijke lessen ze met ons zou kunnen delen als we een 1-op-1 gesprek met haar zouden hebben.

Als jij ook klaar bent om verder te groeien, schrijf je dan hier in voor mijn personal branding les op 23 september, of schrijf je hier in om de gratis online cursus ‘Harder, Faster, Better, Stronger’ te ontvangen. Zeg niet dat ik je nooit wat geef 😉 GRAB IT!

XOXO,

Nancy