Who’s that girl?

Yep​​​​​​​,

She is turning 60 today, so we have to talk about: Madonna.
This woman is an icon and through the years she has taught us so much about what it means to be a well-known brand. Her way is an ‘either you love her or hate her way’ but girlll it made her really successful.
So what can we learn from her? What can you apply on a day-to-day basis, when it comes to your career and building your personal brand.

When I was a teenager I once saw a live show of her on tv and the show started (if I remember it correctly) with her saying this:

“I went to New York. I had a dream. I wanted to be a big star. I didn’t know anybody. I wanted to dance. I wanted to sing. I wanted to do all those things. I wanted to make people happy. I wanted to be famous. I wanted everybody to love me. I wanted to be a star. I worked really hard and my dream came true.”
So that brings me to the personal branding lessons I learned from her:
1. What you focus on expands
She has always completely been focused on getting to where she wanted to be. Madonna has taught us to think big and to set goals. That is why I love it when she said: “A lot of people are afraid to say what they want. That’s why they don’t get what they want.”
Basically she says: don’t let fear be your guide and don’t get sidetracked by the opinions of others. This is also a lesson about not feeling insecure and having self-confidence. So really focus on what you want, instead of what you don’t want (which is what most of us do!).
But yes, first you have to know what you want.
After her number one album ‘Like a Virgin’ was released a journalist asked her “What’s next?” Madonna replied, “I want to rule the world.”
2. Stand for something
Madonna has said “I stand for freedom of expression, doing what you believe in, and going after your dreams.”
Yep here she is telling us to: do your own thing and really believe it. She has always been so self-aware, I am sure this has helped her over the last 30 years to truly fight for her beliefs. She has had bad publicity and even that has worked in her advantage. Like she said “I’ve been popular and unpopular, successful and unsuccessful, loved and loathed and I know how meaningless it all is. Therefore I feel free to take whatever risks I want.
So ladies, you have to stay true to your beliefs.
3. Appearances matter
I don’t know if you are old enough to remember this but she was a fashion leader back in the eighties. Girls used to copy her look and dress exactly like her. This was when she appeared in the film “Desperately Seeking Susan”. And when Madonna cut her hair for the True Blue album we all where shocked in disbelief. But she knew early on that you get judged by your looks, especially if you are a woman. So she used this to her advantage and often shocked us with her looks to make headlines.
Like the bras she had designed by Jean Paul Gaultier that she used as outerwear. If you look back at her looks they all define a period from her life and what she stood for. They all tell her story. That is what we want, for our looks to truly represent us.
4. Take care of your business
Time Magazine has called her one of the “25 Most Powerful Women of the Past Century” and there is a reason that she has been called the smartest woman in business.
She’s been one of the highest paid artist for over 30 years. Madonna was smart enough to look at the decline of record sales and leave her record label Warner Music to sign with Live Nation and focus on touring income. She understood that to have a successful business, you must understand your market. She retains 90% of gross touring revenues and 50% of endorsements.
5. Change is good
She has always been about constant transformation and exploring new things. She has successfully transformed herself from from a material girl, activist, actress, yoga fan and author to a humanitarian. This is the most consistent thing about her personal branding.
We can count on her to teach us new things but also to transform herself whilst doing it. She truly embraces change and doesn’t look at it as something scary. It is a way to stay innovative and discover new things about yourself. Like discovering hidden treasures and also a way to challenge yourself to feel new things.
Listen, all brands evolve over time and no human being ever truly stays the same. So, if we can embrace this process like she has perhaps it wouldn’t be that scary.

So, what have you learned from Madonna? Share it with me, that’s what sisters do.

And talking about sisterhood, our next Network Academy-event with Harper’s Bazaar is coming up. It is all happening at the College Hotel on the 5th of September. Get more info here if you want to join us.

XOXO,
Nancy

Who’s that girl?

Jep​​​​​​​,

Ze wordt 60 vandaag, dus we gaan het hebben over: Madonna.
Deze vrouw is een icoon, en door de jaren heen heeft ze ons zoveel geleerd over wat het betekent om een bekend merk te zijn. Haar manier van werken, je houdt ervan of je haat het, maar girlll het heeft haar zó succesvol gemaakt!

Dus wat kunnen we van haar leren? Wat kan jij op een dagelijkse basis toepassen als het aankomt op je carrière en het bouwen van jouw personal brand?

Toen ik een tiener was zag ik eens een liveshow van haar op tv en die show begon (als ik het me goed herinner) met Madonna die dit zei:
“I went to New York. I had a dream. I wanted to be a big star. I didn’t know anybody. I wanted to dance. I wanted to sing. I wanted to do all those things. I wanted to make people happy. I wanted to be famous. I wanted everybody to love me. I wanted to be a star. I worked really hard and my dream came true.”

Dit zijn de belangrijkste personal branding lessen die ik van haar heb geleerd:

1. Waar jij je op focust, dat groeit
Ze is altijd al compleet gefocust geweest op komen waar ze wilde zijn. Madonna heeft ons geleerd om groots te denken en doelen te zetten. Daarom vond ik het zo tof toen ze zei: “A lot of people are afraid to say what they want. That’s why they don’t get what they want.”
Het komt hierop neer: laat je niet leiden door je angst en raak niet afgeleid door wat anderen van je denken. Dit is ook een mooie les in het hebben van zelfvertrouwen en niet onzeker zijn. Dus focus op wat je echt wilt, in plaats van focussen op wat je juist niet wilt (dat is namelijk wat de meesten van ons doen!).

Maar eerst moet je weten wat je wilt. Nadat haar nummer-1 album ‘Like a Virgin’ uitkwam vroeg een journalist aan haar, “What’s next?” En Madonna zei, “I want to rule the world.”

2. Zorg dat je ergens voor staat
Madonna heeft gezegd: “I stand for freedom of expression, doing what you believe in, and going after your dreams.”
Zie je, hier vertelt ze het: doe je eigen ding en geloof er ook in. Ze is altijd enorm zelfbewust geweest, ik weet zeker dat dit haar de afgelopen 30 jaar heeft geholpen om te vechten voor waar ze in gelooft. Ze heeft slechte publiciteit gehad en zelfs dat heeft in haar voordeel gewerkt. Het is zoals ze zei: “I’ve been popular and unpopular, successful and unsuccessful, loved and loathed and I know how meaningless it all is. Therefore I feel free to take whatever risks I want.

Dus dames, zorg dat je bij jezelf blijft.

3. Uiterlijk is belangrijk
Ik weet niet of je oud genoeg bent om dit te weten, maar Madonna had in de jaren ’80 een voorbeeldrol in de mode. Meisjes kopieerden haar looks en kleedden zich exact zoals zij deed. Dit was vooral toen ze in de film ‘Desperately Seeking Susan’ speelde.
En toen Madonna voor het True Blue Album haar haren afknipte waren we allemaal met stomheid geslagen. Maar ze wist al van jongs af aan dat je beoordeeld wordt op je uiterlijk, zeker als vrouw. Dus gebruikte ze dit in haar voordeel, ze heeft ons vaak met haar looks geshockeerd om de voorpagina van de krant te halen.

Denk bijvoorbeeld eens aan de beha’s die ze liet ontwerpen door Jean Paul Gaultier en die ze droeg als gewone kleding. Als je terugkijkt naar al haar looks dan definieren ze allemaal een periode in haar leven en waar ze op dat moment voor stond. Haar looks vertellen haar verhaal. En dat is wat we willen, dat ons uiterlijk echt laat zien waar we voor staan.

4. Zorg goed voor je bedrijf
Time Magazine heeft haar één van de “25 Most Powerful Women of the Past Century” genoemd en er is natuurlijk een reden dat ze de slimste vrouw in de muziekwereld wordt genoemd.
Ze is al 30 jaar één van de meest verdienende artiesten ter wereld. Madonna was slim genoeg om na het dalen van haar albumverkoop haar platenlabel Warner Music te verlaten en een contract te tekenen met Live Nation, om te focussen op de inkomsten uit wereldtours.

Ze begreep dat om een succesvol bedrijf te hebben, je de markt moet begrijpen. Ze houdt 90% van de winst van haar tournees zelf en 50% van haar samenwerkingen met grote merken.

5. Verandering is goed
Ze is altijd al bezig geweest met constante verandering en het ontdekken van nieuwe dingen. Ze heeft zichzelf succesvol veranderd van een material girl naar een activiste, actrice, yoga fan, schrijfster en filantroop. Haar veranderingen zijn het meest consistente aan haar personal brand.
We kunnen op haar rekenen om ons nieuwe dingen te leren, maar ook om haarzelf te transformeren terwijl ze dat doet. Ze omarmt verandering en ziet het niet als iets engs. Het is een manier om innovatief te blijven en nieuwe dingen over jezelf te ontdekken. Zoals het ontdekken van verborgen schatten in jezelf en ook een manier om jezelf uit te dagen nieuwe dingen te voelen.

Kijk, alle merken ontwikkelen zich door over de jaren heen, en geen mens blijft ooit echt hetzelfde. Dus als wij dit proces kunnen omarmen zoals Madonna doet, dan zou het misschien helemaal niet zo eng zijn.

En, wat heb jij van Madonna geleerd? Deel het met me, that’s what sisters do.

Nu we het toch hebben over delen, ik wil graag met je delen dat ons Network Academy-event met Harper’s Bazaar er weer aankomt. Deze borrel vindt plaats op 5 september in The College Hotel in Amsterdam. Je kan hier meer informatie vinden als je er ook bij wilt zijn.

XOXO,
Nancy